Arutelu nimelise(mittesalajase) hääletamise võimaldamise kohta nii parteis kui (eesmärgina) ka mujal
 • Pakun välja, et kõik Piraadipartei-sisesed hääletused (s.h. isikuvalimised erakonna sees) võiksid olla nimelised, mitte salajased.
  Nimelise hääletamise eesmärkideks on: 1) esindaja ja esindatava vahelise sideme tekitamine, kus see on vajalik ja võimalik;
  2) valimiste usaldusväärseks muutmine;
  3) eeskuju andmine välismaailmale.

  Standartne laiatarbe-argument nimelise hääletuse vastu on, et see soodustaks häälte ostmist ja väljapressimist. Minu arvates ei võta see argument arvesse, et nimeline hääletamine muudaks saadikupositsiooni omandamise senisest tunduvalt vähem ihaldusväärseks ning valimisprotsessi tunduvalt läbipaistvamaks.

  Peamine põhjus, miks ühiskonna eliit nimelist hääletamist ei poolda, on minu arvates pigem see, et nimelisele hääletamisele järgnev loomulik samm on saadiku tagasikutsumise võimaldamine tema poolt nimeliselt hääletanud valijate poolt.
 • Mina saan aru, et salajase hääletamise mõte on see, et saaks hääletada sõltumatult inimeste või nende gruppide võimalikust hukkamõistust/kiitusest, st oma isikliku südametunnistuse järgi. Otsene häälteost pole siin minu arust peamine vastuargument. Tegelikult võib olla avalikke hääli isegi natuke raskem osta (oma tahte vastu hääletamine on lihtsamini tuvastatav).
 • Kaaslaste võimaliku hukkamõistu argumenti ei saa küll kasutada nimelise, vaid ainult (laus)avaliku hääletamise vastu. Sest hääletamise nimelisus ei tähenda valija kohustust, vaid ainult õigust oma hääle avalikustamiseks. On võimalik vaid oma hääle valikuline avalikustamine: seal, kus see oma õiguste ja/või valimiste usaldusväärsuse tagamiseks vajalik. Nagu on praegu näiteks e-riigi isikuandmete, pangakontode ja ka kõikvõimalike tehinguväljavõtetega, mida omanik võib soovi korral ka kaaslaste eest saladuses hoida.

  Kuid tõsiselt poliitikas osaleda kaaslaste võimalikku hukkamõistu pelgavad inimesed ikkagi ei saa. Sisaldab ju poliitika läbirääkimiste pidamist otsustuskaaslastega, mis omakorda eeldavad kontrollitava tulemusega kokkulepete sõlmimise võimalust. Seega on osapoolte huviks oma hääletustulemuste laialdasem avalikustamine ja üldse oma seisukohtade võimalikult laialdane teadvustamine. Ka oma saadiku ohjamine delegatsioonidemokraatia (valgdemokraatia) kaudu saab efektiivselt toimuda vaid koostöös mõttekaaslastega.


  Sellega, et tegelikult võib avalikke hääli olla isegi natuke raskem osta (oma tahte vastu hääletamine on lihtsamini tuvastatav), olen 100% nõus:
  http://www.delfi.ee/archive/nimeline-haaletamine-takistab-haalte-ostmist.d?id=4402477
 • Ahsoo, et praegu on salajase hääletuse dokumentide avalikustamine keelatud? Et ma ei või isegi enda hääletussedelist pilti teha, võin ainult pärast rääkida, mida hääletasin, aga mul puudub võimalus oma häält tõendada millegi muu kui oma sõnaga...

  Mulle tundub, et selline nimelisus on MTÜ raames mingil tasemel täiesti tehtav. Üks variant on seda teha veel pseudonüümide tasemel (nagu teevad muuhulgas mõned Saksamaa piraadid), sest see võimaldab avaliku hääletamise (igaüks saab enda häält kontrollida, sest ta teab oma pseudonüümi), aga ta ei pea pseudonüümi avalikult oma riikliku identiteediga seostama, kui ta seda ei taha. Teine võimalus oleks veel kasutada unikaalseid identifikaatoreid, mida saab iga hääletuse puhul soovi korral seostada pseudonüümi või riikliku identiteediga.

  Kas peaks salajase hääletuse üldse täielikult välistama, selles ma pole kindel.
 • Praegu peaks seaduse mõtte järgi olema oma hääle avalikustamine ehk teistele tõendamine lausa tehniliselt välistatud. Praktikas see päris välistatud ei ole, kuid sellised omaalgatuslikud ja salajase hääletuse praktilist ebatäiuslikkust kasutavad oma hääle tõendamised ei oma juriidilist kaalu (isegi mitte võimalike valimistulemuste võltsimiste kindlakstegemise huvides).
  Seega jah: seaduse mõtte järgi peaks meil tõesti puuduma võimalus oma häält tõendada millegi muu kui oma sõnaga.
  ...

  See pseudonüümide kasutamine tundub ok olema ja seda saab vist edukalt kasutada ka paberkandjal valimissedelite puhul.


  Salajane hääletamine teeb minu arvates vähem kahju seal, kus puudub vajadus esindaja ja esindatava sideme tekitamiseks. Kuid ka kaotab siiski valimiste usaldusväärsuse ja vähendab tunduvalt poliitiliste kokkulepete sõlmimise võimalusi, mistõttu muutuvad hääletustulemused enam juhuslikuks ja poliitikad vähem järjepidevaks.

  Mis eelised võiksid sinu arvates eelmainitud pahesid üles kaaluda? Ja millistes olukordades?
 • Ärge ajage segamini salajast hääletamist ja oma hääle salajasena/krüpteerituna/pseudonüümituna hoidmist.
 • Tänud Meelis! Salajane hääletamine on tõesti midagi hoopis muud, kui enda hääle salajasena hoidmine (salajasena hoidmise võimalus). Esimesel juhul pole ka hääletajal endal võimalik oma hääletamistulemuse arvesseminekut kontrollida ega seda hiljem tõestada.

  Oma hääle salajasena hoidmise võimalus võiks ehk olla vajalik üleminekuperioodil, aitamaks inimestel saada üle hirmudest, mida sajandeid õhutatud - ikka need tuntud valijate manipuleerimise, äraostmise ja survestamise hirmud.
  Samas ei näe ma eriti võimalust, kuidas saaks kodanik, kes soovib oma esindaja kaudu ka tegelikult poliitikas osaleda, oma otsustuskaaslaste hulgas pikemalt tundmatuks/salajaseks jääda. Baseerub ju oma esindaja tegevuse ohjamine pideval kontaktil teiste sama esindaja poolt hääletanutega (ehk temasse oma võimuosaku investeerinutega) - üksteise tundmine on igasuguse koostöö paratamatu tingimus.

  Samas on muidugi teatav väärtus ka üksnes saadiku mõjutamise potentsiaalil. S.t. olen salajas ja ei osale aktiivselt saadiku valijate koosolekutel (ehk oma saadiku Valimiskogu koosolekutel), aga reserveerin omale vähemalt VÕIMALUSE nendel osaleda - näiteks juhuks, kui saadiku käitumine täiesti käest läheb.

Tervist, teekäija!

Tundub, et oled siin uus. Kui tahad kaasa lüüa, siis vajuta mõnel allolevatest nuppudest!

Login with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Selle arutelu osalised

Sildid

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/foorum/vanilla/uploads/LocaleDeveloper/captured.php on line 77